Nytt år – nya tag

Efter en höst i pandemins skugga tar vi nya tag. Alla nya och gamla medlemmar är välkomna att träna naginata digitalt på söndagar kl 13-14. Första tillfället är den 10 januari 2021. Välkomna!

Tillfälligt uppehåll

Eftersom restriktionerna i Uppsala fortfarande gäller, förlängdes självklart också vårt träningsuppehåll. Vi hoppas på att det snart blåser över och att vi får träna naginata!

Höstterminen börjar den 27 augusti!

Träningstiderna under hösten är de samma som förra terminen.

Juniorer (11-15 år)

Söndagar klockan 13:00-14:00

Vuxna

Torsdagar 18:00-20:00 (fokus: avancerade)
Söndagar 9:30-11:00 (fokus: nybörjare)

Nybörjarpass

Söndagspasset 9:30-11:00 har särskild fokus på nybörjare

Alla nya och gamla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Covid-19

Allmänna råd för idrotten från och med 14 juni beslutade av Folkhälsomyndigheten
 • När det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus.
 • Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.
Folkhälsomyndighetens generella råd
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minimera nära fysiska kontakter med andra människor.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera efter varje persons användning.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Undvik trängsel vid entréer, omklädningsrum etc.
 • Information om förbud, föreskrifter och allmänna råd ska tydligt kommuniceras på hemsidor och övriga informationskanaler samt på väl synliga ställen i samband med idrottsaktiviteten.

Särskilda direktiv från Svenska kendoförbundet för Naginata träning och tävling
 • utövare ska bära mask (se kompletterande information kring mask nedan) om det är fler än en utövare. Det omfattar alla aktiviteter såväl med som utan rustning. Vid aktiviteter med rustning skall mask bäras under hjälmen.
 • utövare inte får låna varandras utrustning (t.ex. naginata, rustning, tenegui, vattenflaskor etc.) Om klubbmedlemmar lånar naginata av klubben bör den märkas upp så att alla använder samma naginata varje träning eller om flera personer använder samma naginata vid olika pass, ska naginatan torkas av både före och efter varje pass.
 • utövare ska följa Folkhälsomyndighetens och Svenska Budo och kampsportsförbundets rekommendationer vad gäller större samlingar, avstånd mellan personer och om att komma ombytt till träningen.

Förtydliganden kring masker och hur de skall användas

 • Med ”mask” avses här något som täcker och har kontakt med munnen, såsom engångsmasker, ansiktsmask, munskydd, kirurgisk mask etc.
 • Ett visir är ett skydd (ofta i klarplast) som fästs på insidan av hjälmen. Ett visir är inte en mask och ersätter inte kravet på mask. Däremot kan ett visir gärna användas tillsammans med en mask, som då rekommenderas täcka såväl mun som ögon för att utgöra bäst skydd.
 • En mask skall täcka minst munnen, men gärna näsa och mun. Tester har visat att det inte är någon större skillnad på droppsmitta om näsan inte är täckt med mask. Därför, om andningsproblem uppstår är det tillåtet att ha näsan utanför masken. Masken behöver inte sluta helt tätt – kravet är dock att masken alltid sitter på plats framför munnen för att fånga salivdroppar och att masken har kontakt med ansiktet i största möjliga mån möjligt.
 • En mask kan vara av många olika material. Masker avsedda för sjukvården är ofta tillverkade av annat material än tyg och anses hindra droppsmitta mer effektivt än masker gjorda av tyg. Dock har tester visat att masker av tyg reducerar droppsmitta tillräckligt effektivt för att tillåtas i detta sammanhang. Huvudmålet med masken är att hindra salivdroppar från munnen som kan komma från kiai och verbal kommunikation.
Det innebär för oss i KFUM Uppsala Naginata, att vi behöver
 • ha ansiktsmask
 • tvätta händerna innan träningen
 • tänka på att inte använda olika/andras naginator  (skriv initialer på en)
 • håll avstånd också utanför dojon (ex utanför förrådet)
 • stanna hemma om du inte är frisk
Tillsammans ska vi klara oss ifrån en andra våg!

 

 

Terminsstart 12 januari

Träningstider våren 2020

Vuxenträning
söndagar 9:30-11:00 i Övre dojon
torsdagar 18:00-20:00 i Övre dojon

Juniorträning
söndagar 13:00-14:00 i Aikidodojon

Juniormästerskapen 2019

Första Juniormästerskapen i Naginata gick av stapeln den 25 maj. Det var två par som tävlade i engi: Ni-biki no neko-chimu (KFUM Uppsala Naginata) mötte Shiiru-chimu (FSKA). Ni-biki no neko-chimu (‘två katter’-laget) med Philippa Odenbring (shikake) och Morgana Cronsten (oji) vann med 3-0.

SM 2019

Klubben fortsatte att uppvisa goda resultat även på årets SM!

Årets resultat:
Engi
Guld: Sophia Judkins och Philip Mattsson (KFUM Uppsala Naginata)
Silver: Dmytro Ivanov och Ludmila Shalabai (FSKA)
Brons: Tulla Hagström och Alicia Hübinette (FSKA)

Shiai:
Guld: Philip Mattsson (KFUM Uppsala Naginata)
Silver: Sophia Judkins (KFUM Uppsala Naginata)
Brons: Dmytro Ivanov (FSKA)

Domare:
Jakob Ryngen, 5 dan
Kirsi Höglund, 5 dan
Lisa Sander, 4 dan

Ny kejsare i Japan

Idag, 30 april 2019 (västerländsk tideräkning), abdikerar kejsaren Akihito från sin tron och lämnar över till sonen Naruhito.

I Japan bygger tideräkningen fortfarande på kejsarnas regeringsperioder, och att gå in i en ny tidsperiod är viktigt eftersom människor i Japan ofta identifierar sig med den kejsarperiod de föds i.

Den nya regenttid som inleds den första maj, när Naruhito tillträder, kommer att kallas ”Reiwa”. De japanska tecknen rei och wa betyder ordning och fred.

 

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑