Graderingsinfo

Naginata är en japansk budosport. Att det är japansk märks framförallt i terminologin. Vi försöker använda så mycket som möjligt av de japanska orden, eftersom det är en förutsättning för att kunna ta del av undervisningen när vi har utländska sensei på besök eller om man deltar på internationella läger.

5:e kyu är den första graderingen och handlar främst om att lära sig termer.  Vid graderingen ska den som graderar visa att hon/han vet (behöver inte kunna utföra perfekt) vad olika saker betyder.

4:e kyu är den andra graderingen och det som står i fokus är grundläggande tekniker och ett gott uppförande i och utanför dojon.

3:e kyu graderingen introducerar rustning i själva graderingen och lite nya tekniker.

2:a kyu handlar om att visa att man har blivit van och bekväm. Man behöver inte utföra teknikerna perfekt, men med en hög nivå. Det krävs en betydligt högre nivå än till 3 kyu.

1:a kyu är genrepet till shodangraderingen. Den är utmanande.

Alla dangrader graderas utomlands eller möjligen i Sverige i samband med ett internationellt evenemang (EM, VM, ENF- eller INF-läger).

Shodan internationellt sett ligger på samma nivå som vår svenska 1:a kyu gradering. Det som kan vara stressande är att det skriftliga provet är på engelska och att domarna kan ha egna idéer om hur vissa tekniker ska utföras.

Nidan handlar om att förfina sina tekniker från shodan. Steget mellan shodan och nidan är inte jättestort. Även teoridelen handlar fortfarande om grundläggande saker.

Sandan är åter en utmaning, vilket speglas i såväl teori som praktik. I graderingen ingår att leda uppvärmningen och graden handlar om att ta ansvar också för andras träning.

Yondan handlar om att förstå och reflektera över teknikerna. Zen Nihon kata ingår i graderingen. Frågorna ligger på ett reflekterande plan och inte alltid helt lätta att svara på.

Godan är den högsta dan-graden och därför är också kraven mycket högt ställda. Endast All Japan Naginata Federation (AJNF) får gradera till godan, och därmed sker graderingarna endast i Japan. AJNF anordnar två graderingar per år.

5:e kyu

Praktik

 • Reigi = uppförande
 • Kihon:
  Happoburi: jogeburi
  Tai sabaki: okuri-ashi, tsugi-ashi, ayumi-ashi
  Kamae: chudan, hasso
  Datotsu: men, furiage-sune, soku-men, sune
 • Waza:
  Shikake-ooji: 1 och 2 (shikake)

Teori (skriftligt prov, 2 av 3 frågor)

 • Naginatans delar (namnge)
 • Datotsu-bui (namnge träffytor)
 • Tai-sabaki (namnge steg)

Obligatorisk fråga
Varför tränar du Naginata?

4:e kyu

4:e kyu handlar främst om att lära sig grunderna för de första teknikerna och ett gott uppförande i och utanför dojon.

Praktik

 • Reigi = uppförande
 • Kihon:
  Happoburi: jogeburi, nanameburi, jokuburi
  Tai sabaki: okuri-ashi, tsugi-ashi, ayumi-ashi, fumikae-ashi, hiraki-ashi,
  Datotsu: furiage-men, furiage-sune, soku-men, soku-sune, do
  Uchi-kaeshi
 • Waza:
  Shikake-ooji: 1 och 2

Teori (skriftligt prov, 2 av 3 frågor)

 • Naginatans delar (rita och skriv)
 • Datotsu-bui (rita och beskriv)
 • Happoburi (förklara hur naginatans egg rör sig i luften)
 • Tai-sabaki (rita och beskriv)

Obligatorisk fråga
Varför tränar du Naginata?

3:e kyu
3:e kyu har börjat känna på rustning och shiai.

Praktik

 • Reigi = uppförande
 • Kihon:
  Happoburi: alla
  Tai-sabaki: okuri-ashi, tsugi-ashi, ayumi-ashi, fumikae-ashi, hiraki-ashi,
  Datotsu: furiage-men, furiage-sune, soku-men, soku-sune, do, kote
  Uchi-kaeshi
 • Waza:
  Shikake-ooji: 1, 2 och 4

Teori (skriftligt prov)
Alla frågor från tidigare grader + nya frågor (2 av tre frågor)

Nya frågor

 • beskriv jogeburi
 • räkna upp delarna i en bogu
 • beskriv uchi-kaeshi
 • förklara ”striking opportunities”

Obligatorisk fråga
Varför tränar du Naginata?

Gradering till 2:e kyu

Praktik

 • Reigi = uppförande
 • Kihon:
  Happoburi: alla
  Tai-sabaki: alla
  Datotsu: alla
  Uchi-kaeshi
 • Waza:
  Shikake-ooji: 1-5

Teori
Alla frågor till tidigare grader + nya frågor (2 av 3 frågor)
Nya frågor

 • Varför är det viktigt med uppvärmning innan träning
 • Beskriv zarei respektive ritsurei
 • Vad menas med chikai-ma-ai?
 • Vad är zanshin?

Obligatorisk fråga
Varför tränar du Naginata?

Gradering till 1:a kyu

Praktik

 • Reigi = uppförande
 • Kihon:
  Happoburi (alla)
  Tai-sabaki (alla)
  Datotsu (alla)
  Uchi-kaeshi
  Kakari-geiko
 • Waza:
  Shikake-ooji: 1-5

Teori
Alla frågor till tidigare grader + nya frågor (2 av 3 frågor)
Nya frågor

 • beskriv de viktiga delarna när man tar på sig en bogu
 • vad är te-no-uchi
 • beskriv skillnaden mellan kakari-geiko och gokaku-geiko
 • vad är mitori-geiko och hitori-geiko

Obligatorisk fråga
Varför tränar du Naginata?

Svar på teorifrågorna

 • Naginatans delar: e-bu, ha-bu, kissaki, ishizuki, sendanmaki, monouchi, ha
 • Datotsu-bui (träffytor): shomen, sokumen (h, v), inko, do (h, v), kote (h, v), soto sune (h, v), uchi sune (h, v)
 • Tai-sabaki (steg): okuri-ashi, tsugi-ashi, ayumi-ashi, hiraki-ashi
 • Kamae: chudan-no-kamae, gedan-no-kamae, hasso-no-kamae, waki-gamae, jodan-no-kamae
 • Bogu: tare, do, sune-ate, tenugi, men, kote, zekken
 • Uchi kaeshi
  uchi: furiage men, saio-men, saio-sune – tsugi-ashi ato, furiage men
  motodachi: öppnar och backar. Släpper in i rustning och blockar utan rustning.
  uchi kaeshi kan användas för att träna waza, tai-sabaki, avstånd, timing, andning m.m.
 • ”striking opportunities”
  När motståndaren avser att påbörjar/ har påbörjat/ är mitt i/ har landat ett anfall, har tappat fokus, byter kamae.
 • Varför är det viktigt med uppvärmning innan träning
  För att värma upp musklerna och förhindra skador vid träningstillfället, men också i ett långsiktigt perspektiv
 • zarei respektive ritsurei
 • Vad menas med chikai-ma-ai?
  När avståndet är kort. Chikai-ma-ai är en offensiv position som man ska försöka ta poäng ifrån eller söka att återgå till standard ma-ai.
 • Vad är zanshin?
  Andlig och mental vakenhet och fysisk beredskap. Att vara avslappnat medveten om sin omgivning och sin motståndare, men samtidigt vara beredd på att agera.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: